Usul Pembimbing Skripsi Semester Ganjil TA 2012-2013

Posted: 24/09/2012 in Info Jurusan

Berikut pembimbing skripsi mahasiswa Jur/Prodi Pendidikan Matematika yang diusulkan jurusan:

No NPM Nama Pembimbing I Pembimbing II
1 3060223024 HENDRY FAUZI ASMI Abdul Jabar, M.Pd Dra. Norsyaidah
2 3060623005 BAYU ARYA WIBAWA Benny Nawa Trisna, M.Pd Abdul Jabar, M.Pd
3 3060623117 HJ. HERLINDA Drs. H. M. Royani, M.Pd Desy Arnita Dewi, M.Sc
4 3060823023 Abdul Haris Amin Drs. Hidayah Ansori, M.Si Hasby Assidiqi, M.Si
5 3060823030 SYAIFUL HUDA Abdul Jabar, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
6 3060823054 M. IRHAMNI Abdul Jabar, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
7 3060823056 FAHMI RIYADI Drs. H. M. Royani, M.Pd M. Yusri Zani, M.Pd
8 3060823089 I NENGAH SUNANTRA Aminah Ekawati, M.Sc Dra. Hj. Nurdiana
9 3060823264 MEGAWATI Abdul Jabar, M.Pd Wahyudi, M.Pd
10 3060823276 Asrul Abdul Jabar, M.Pd Wahyudi, M.Pd
11 3060923001 HARISTA UMBORO PRIHATAMI Drs. H. M. Royani, M.Pd Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
12 3060923005 CANDRA SUTRIANSYAH Drs. H. M. Royani, M.Pd Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
13 3060923006 AKHMAD SAUFI Abdul Jabar, M.Pd Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
14 3060923008 ARPIANTI Abdul Jabar, M.Pd Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
15 3060923021 ROSALY TRIYULIANI Benny Nawa Trisna, M.Pd Hasby Assidiqi, M.Si
16 3060923024 JOKO SETIAWAN Drs. H. M. Royani, M.Pd Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
17 3060923026 M NAWAZ SHARIF Aminah Ekawati, M.Sc M. Yusri Zani, M.Pd
18 3060923028 NOVITA AGUSTINA Aminah Ekawati, M.Sc Wahyudi, M.Pd
19 3060923029 ERNI RUSMILAWATI Drs. H. M. Royani, M.Pd Wahyudi, M.Pd
20 3060923030 HJ.RAFI’AH Drs. Hidayah Ansori, M.Si Wahyudi, M.Pd
21 3060923032 AMILIA ISWARI Aminah Ekawati, M.Sc Arif Ganda Nugroho, M.Pd
22 3060923033 SHUMU KHOOSIARDI Dra. Hj. Aisjah JN, MS Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
23 3060923034 SUHERMAN Abdul Jabar, M.Pd Wahyudi, M.Pd
24 3060923035 ANDREAS YANDI SAPUTRA Drs. Hidayah Ansori, M.Si Dra. Hj. Nurdiana
25 3060923037 NORHASANAH Abdul Jabar, M.Pd Wahyudi, M.Pd
26 3060923038 WAHYUDI INDERA SAPUTRA Abdul Jabar, M.Pd Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
27 3060923040 RATIH PRATIWI DWI YANTI Drs. H. M. Royani, M.Pd Ety Damayanti, S.Pd
28 3060923041 RISA NUR AMALIA Drs. H. M. Royani, M.Pd Ety Damayanti, S.Pd
29 3060923042 NORHAPIDAH Aminah Ekawati, M.Sc Arif Ganda Nugroho, M.Pd
30 3060923044 RAHMAWATI Drs. H. M. Royani, M.Pd Wahyudi, M.Pd
31 3060923046 FUJI LESTARI Aminah Ekawati, M.Sc Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
32 3060923050 AYU JELITA LESTARI Aminah Ekawati, M.Sc Arif Ganda Nugroho, M.Pd
33 3060923051 FAUZI KASTALANI Abdul Jabar, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
34 3060923053 HIKMAH Aminah Ekawati, M.Sc Desy Arnita Dewi, M.Sc
35 3060923060 AULIA HANDAYANI Dra. Hj. Aisjah JN, MS M. Yusri Zani, M.Pd
36 3060923062 NITA SAFITRI Aminah Ekawati, M.Sc Wahyudi, M.Pd
37 3060923065 AYUN HESTU PRASTITIARTI Aminah Ekawati, M.Sc M. Yusri Zani, M.Pd
38 3060923066 AKHMAD MADANI Dra. Hj. Aisjah JN, MS Dra. Norsyaidah
39 3060923068 KENCANAWATI Dra. Hj. Aisjah JN, MS M. Yusri Zani, M.Pd
40 3060923069 NINA SILVIA Drs. H. M. Royani, M.Pd M. Yusri Zani, M.Pd
41 3060923070 INDRI WIDOWATI Dra. Hj. Aisjah JN, MS Dra. Hj. Nurdiana
42 3060923072 ROHIMAH Aminah Ekawati, M.Sc M. Yusri Zani, M.Pd
43 3060923073 RIESNA Dra. Hj. Aisjah JN, MS Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
44 3060923076 SUMARSAM Aminah Ekawati, M.Sc Arif Ganda Nugroho, M.Pd
45 3060923077 NURHIKMAH Aminah Ekawati, M.Sc Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
46 3060923079 TENGKU SILMI KAMILA Aminah Ekawati, M.Sc Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
47 3060923080 NOR INDAH INTAN SARI Drs. H. M. Royani, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
48 3060923081 YUNIARTI Aminah Ekawati, M.Sc Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
49 3060923083 BUDI IKHSAN Dra. Hj. Aisjah JN, MS Wahyudi, M.Pd
50 3060923085 AHMAD FAUZI Drs. H. M. Royani, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
51 3060923086 ARIFUDIN Aminah Ekawati, M.Sc M. Yusri Zani, M.Pd
52 3060923088 RAPII ARSAT Drs. H. M. Royani, M.Pd Wahyudi, M.Pd
53 3060923091 M.BHAYANK SAMUDRA Drs. H. M. Royani, M.Pd Wahyudi, M.Pd
54 3060923092 RIKA NURMILASARI Drs. H. M. Royani, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
55 3060923093 SUMARNI Drs. H. M. Royani, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
56 3060923098 RATNA SARI Aminah Ekawati, M.Sc Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
57 3060923099 MAYA ADELINA PUSPITA Dra. Hj. Aisjah JN, MS M. Yusri Zani, M.Pd
58 30609A3001 RUDIASYAH Drs. Hidayah Ansori, M.Si M. Yusri Zani, M.Pd
59 30609A3002 NURHASANAH Abdul Jabar, M.Pd Dra. Norsyaidah
60 30609A3003 ARMILAH Benny Nawa Trisna, M.Pd M. Yusri Zani, M.Pd
61 30609A3004 JUBAIDAH Benny Nawa Trisna, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
62 30609A3005 ROBIAH Drs. H. M. Royani, M.Pd Dra. Norsyaidah
63 30609A3006 MURIDAN Drs. Hidayah Ansori, M.Si Dra. Norsyaidah
64 30609A3007 NITA Aminah Ekawati, M.Sc Wahyudi, M.Pd
65 30609A3008 RAUDATUL JANAH Abdul Jabar, M.Pd Dra. Norsyaidah
66 30609A3009 WAHYU RINDU DESA Benny Nawa Trisna, M.Pd Desy Arnita Dewi, M.Sc
67 30609A3010 KHALIFATUN NURRAHMAN Drs. H. M. Royani, M.Pd Wahyudi, M.Pd
68 30609A3011 NA MARLINA Drs. H. M. Royani, M.Pd Desy Arnita Dewi, M.Sc
69 30609A3012 KHAIRIYAH Abdul Jabar, M.Pd Dra. Norsyaidah
70 30609A3013 LILIS SULISTYAWATI Dra. Hj. Aisjah JN, MS Dra. Norsyaidah
71 30609A3014 NURUL MA’AMAH Dra. Hj. Aisjah JN, MS Dra. Norsyaidah
72 30609A3015 HERLIYANTI Abdul Jabar, M.Pd Dra. Norsyaidah
73 30609A3016 SETIA AKHMAD RIADI Drs. Hidayah Ansori, M.Si Dra. Norsyaidah
74 30609A3017 BAHRUNI Drs. Hidayah Ansori, M.Si Dra. Norsyaidah
75 30609A3018 ADI SETIAWAN Drs. H. M. Royani, M.Pd Dra. Norsyaidah
76 30609A3019 LISDAYANTI Drs. Hidayah Ansori, M.Si Desy Arnita Dewi, M.Sc
77 30609A3020 YULIANA Benny Nawa Trisna, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
78 30609A3021 RABIATUL JANNAH Drs. H. M. Royani, M.Pd Dra. Norsyaidah
79 30609A3022 SYAMSUL BAHRI Abdul Jabar, M.Pd Desy Arnita Dewi, M.Sc
80 30609A3024 MAIMUNAH Drs. H. M. Royani, M.Pd Desy Arnita Dewi, M.Sc
81 30609A3026 SITI MASLEHA Benny Nawa Trisna, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
82 30609A3027 MAYA EKAWATI CHAIRUL Drs. H. M. Royani, M.Pd Desy Arnita Dewi, M.Sc
83 30609A3028 KARMILA Abdul Jabar, M.Pd Dra. Norsyaidah
84 30609A3029 ABDURAASYID SYA’BANI Benny Nawa Trisna, M.Pd Dra. Norsyaidah
85 30609A3030 ANITA Benny Nawa Trisna, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
86 30609A3031 SUSI ERLINA Aminah Ekawati, M.Sc Dra. Hj. Nurdiana
87 30609A3033 HJ.HAMNAH Abdul Jabar, M.Pd Desy Arnita Dewi, M.Sc
88 30609A3034 DEWI NOVITA RINI Aminah Ekawati, M.Sc Desy Arnita Dewi, M.Sc
89 30609A3035 MUHAMAD ARIFINOR Benny Nawa Trisna, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
90 30609D3002 MUHAMMAD YUSUF Benny Nawa Trisna, M.Pd Desy Arnita Dewi, M.Sc
91 30609D3003 SITI JAM’IYAH Aminah Ekawati, M.Sc Dra. Norsyaidah
92 30609D3005 NUNING UTAMI Benny Nawa Trisna, M.Pd Lathifaturrahmah, M.Si
93 30609D3006 FAKHRIANI Drs. H. M. Royani, M.Pd Ety Damayanti, S.Pd
94 30609D3007 MARIANA Aminah Ekawati, M.Sc Desy Arnita Dewi, M.Sc
95 30609D3008 RINA HAPSARI Benny Nawa Trisna, M.Pd Lathifaturrahmah, M.Si
96 30609D3009 MISNASANTI Drs. Hidayah Ansori, M.Si Dra. Hj. Nurdiana
97 30609D3010 DEWI AFRIANY Aminah Ekawati, M.Sc Ety Damayanti, S.Pd
98 30609D3011 RATIH WIJAYANTI Benny Nawa Trisna, M.Pd Lathifaturrahmah, M.Si
99 30609D3012 HELDA FITRIANI Aminah Ekawati, M.Sc Ety Damayanti, S.Pd
100 30609D3013 IIN MAHLIANI Drs. H. M. Royani, M.Pd Ety Damayanti, S.Pd
101 30609D3015 MASTUAH Aminah Ekawati, M.Sc Ety Damayanti, S.Pd
102 30609D3016 DINA FAULINA Drs. H. M. Royani, M.Pd Ety Damayanti, S.Pd
103 30609D3018 EVI NOVIYANTY Aminah Ekawati, M.Sc Ety Damayanti, S.Pd
104 30609D3019 EVA SUSANTI Aminah Ekawati, M.Sc Ety Damayanti, S.Pd
105 30609D3020 HANNI FEBRIYANTI Drs. Hidayah Ansori, M.Si Dra. Hj. Nurdiana
106 30609D3022 WARDATUL UYUN Benny Nawa Trisna, M.Pd Lathifaturrahmah, M.Si
107 30609D3024 GUSTI REZEKY NORMASARI Drs. Hidayah Ansori, M.Si Dra. Hj. Nurdiana
108 30609D3025 MIFTAHUL HADI Abdul Jabar, M.Pd Hasby Assidiqi, M.Si
109 30609D3026 PARDANIAH Abdul Jabar, M.Pd Hasby Assidiqi, M.Si
110 30609D3027 FERLY BARASA Abdul Jabar, M.Pd Hasby Assidiqi, M.Si
111 30609D3029 ROBIANA DEWI Aminah Ekawati, M.Sc Ety Damayanti, S.Pd
112 30609D3030 NUR ARINIE Abdul Jabar, M.Pd Hasby Assidiqi, M.Si
113 30609D3031 ISNANIAH Aminah Ekawati, M.Sc Ety Damayanti, S.Pd
114 30609D3033 SALMIAH MATRISYATI Benny Nawa Trisna, M.Pd Lathifaturrahmah, M.Si
115 30609D3034 IDA RAFIQAH Benny Nawa Trisna, M.Pd Ety Damayanti, S.Pd
116 30609D3036 MUHAMMAD HATTA Benny Nawa Trisna, M.Pd Lathifaturrahmah, M.Si
117 30609D3037 JAITUN NIAH Aminah Ekawati, M.Sc Ety Damayanti, S.Pd
118 30609E3001 ZAINI ARSYAD Aminah Ekawati, M.Sc Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
119 30609E3002 SITI FATIMAH Drs. Hidayah Ansori, M.Si Dra. Hj. Nurdiana
120 30609E3003 SUPIANI Aminah Ekawati, M.Sc Yana, M.Si
121 30609E3004 YULIANTI HANIFAH Drs. Hidayah Ansori, M.Si Dra. Hj. Nurdiana
122 30609E3005 SAIDAH Abdul Jabar, M.Pd Desy Arnita Dewi, M.Sc
123 30609E3006 SETIYO ADI SAPUTRO Benny Nawa Trisna, M.Pd Dra. Hj. Nurdiana
124 30609E3007 ABDURRAHIM Aminah Ekawati, M.Sc Dra. Hj. Nurdiana
125 30609E3008 KHUSNUL KHATIMAH Abdul Jabar, M.Pd Desy Arnita Dewi, M.Sc
126 30609E3009 HINDRI YADI Abdul Jabar, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
127 30609E3010 HERLINA Drs. H. M. Royani, M.Pd Yana, M.Si
128 30609E3011 HABIBULLAH Benny Nawa Trisna, M.Pd Dra. Hj. Nurdiana
129 30609E3012 HELDA RUSMINI Abdul Jabar, M.Pd Wahyudi, M.Pd
130 30609E3013 ARMIANI Abdul Jabar, M.Pd Wahyudi, M.Pd
131 30609E3015 FAHRI YADI Abdul Jabar, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
132 30609E3016 ERMAWATI Aminah Ekawati, M.Sc Yana, M.Si
133 30609E3017 FAHRIN ILHAM Aminah Ekawati, M.Sc Dra. Hj. Nurdiana
134 30609E3019 NAZMI Benny Nawa Trisna, M.Pd Yana, M.Si
135 30609E3020 NORMASPAH SYARIFAH Drs. Hidayah Ansori, M.Si Dra. Hj. Nurdiana
136 30609E3021 NORLAILA Benny Nawa Trisna, M.Pd Yana, M.Si
137 30609E3023 MAHRAN Abdul Jabar, M.Pd Dra. Hj. Nurdiana
138 30609E3024 RUDIAL HALIS Abdul Jabar, M.Pd Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
139 30609E3025 RIDHA ADAULI Abdul Jabar, M.Pd Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
140 30609E3026 NOVIATUN HUDA Abdul Jabar, M.Pd Desy Arnita Dewi, M.Sc
141 30609E3027 MARZUKI Benny Nawa Trisna, M.Pd Hasby Assidiqi, M.Si
142 30609E3028 NURUL ASLAMIAH Benny Nawa Trisna, M.Pd Hasby Assidiqi, M.Si
143 30609E3029 MAULIDA HAYATI Abdul Jabar, M.Pd M. Yusri Zani, M.Pd
144 30609E3030 MUHAMMAD IKHSAN Aminah Ekawati, M.Sc M. Yusri Zani, M.Pd
145 30609E3031 MUHAMMAD ALFI ARRAHMAN Aminah Ekawati, M.Sc M. Yusri Zani, M.Pd
146 30609E3032 MURSYIDAH Abdul Jabar, M.Pd M. Yusri Zani, M.Pd
147 30609E3033 M. HALIS RIYANSYAH Aminah Ekawati, M.Sc Dra. Hj. Nurdiana
148 30609E3035 MINA SUSANTI Drs. H. M. Royani, M.Pd Wahyudi, M.Pd
149 30609F3001 MUNIKA Drs. Hidayah Ansori, M.Si Ety Damayanti, S.Pd
150 30609F3002 RAFIKAH Benny Nawa Trisna, M.Pd M. Yusri Zani, M.Pd
151 30609F3003 MISDA WATI Drs. H. M. Royani, M.Pd Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
152 30609F3004 PETRIANI Abdul Jabar, M.Pd Ety Damayanti, S.Pd
153 30609F3006 BUDI Drs. Hidayah Ansori, M.Si Dra. Hj. Nurdiana
154 30609F3007 EKA NORHAYATI Abdul Jabar, M.Pd Ety Damayanti, S.Pd
155 30609F3008 DINI RESTIANY Abdul Jabar, M.Pd Ety Damayanti, S.Pd
156 30609F3010 ALFIANNOOR KARIM Drs. H. M. Royani, M.Pd Dra. Hj. Nurdiana
157 30609F3011 SITI ZUBAIDAH Drs. Hidayah Ansori, M.Si M. Yusri Zani, M.Pd
158 30609F3012 MISRAN Drs. Hidayah Ansori, M.Si Dra. Hj. Nurdiana
159 30609F3013 NURHAYATI Benny Nawa Trisna, M.Pd Ety Damayanti, S.Pd
160 30609F3016 KIPTIAH Drs. H. M. Royani, M.Pd Wahyudi, M.Pd
161 30609F3017 MARSAID Drs. H. M. Royani, M.Pd Dra. Hj. Nurdiana
162 30609F3018 ILLY ERMAWATI Benny Nawa Trisna, M.Pd Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
163 30609F3019 NIKMAH Benny Nawa Trisna, M.Pd Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
164 30609F3020 ANI KHAIRIAH Benny Nawa Trisna, M.Pd Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
165 30609F3021 UMMUL HUSNA Benny Nawa Trisna, M.Pd M. Yusri Zani, M.Pd
166 30609F3022 DIANA WATI Benny Nawa Trisna, M.Pd Ety Damayanti, S.Pd
167 30609F3023 ANITA Drs. H. M. Royani, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
168 30609F3024 IPNO IRWAN Benny Nawa Trisna, M.Pd Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
169 30609F3025 RISNAWATI Drs. Hidayah Ansori, M.Si Desy Arnita Dewi, M.Sc
170 30609F3026 ARTA RUSIDA Benny Nawa Trisna, M.Pd M. Yusri Zani, M.Pd
171 30609F3027 FARIDA SARI Drs. Hidayah Ansori, M.Si Hasby Assidiqi, M.Si
172 30609F3028 HERLINDA YANI Drs. Hidayah Ansori, M.Si Desy Arnita Dewi, M.Sc
173 30609F3029 ERLY WIDARI Drs. Hidayah Ansori, M.Si Desy Arnita Dewi, M.Sc
174 30609F3030 EDY PERIYADI Abdul Jabar, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
175 30609F3031 FATHUL JANNAH Abdul Jabar, M.Pd Wahyudi, M.Pd
176 30609F3032 SITI MAUIZATUN HASANAH Abdul Jabar, M.Pd Arif Ganda Nugroho, M.Pd
177 30609F3033 LIDYAWATI Benny Nawa Trisna, M.Pd M. Yusri Zani, M.Pd
178 30609F3034 RUDIAH Drs. Hidayah Ansori, M.Si Hasby Assidiqi, M.Si
179 30609F3036 ALITA LUSIA SEPTIANA Abdul Jabar, M.Pd Wahyudi, M.Pd
180 30609F3045 ERNI SUSANTI Abdul Jabar, M.Pd M. Yusri Zani, M.Pd
181 30610F3023 Sri Bantoro Abdul Jabar, M.Pd Wahyudi, M.Pd

Tambahan:

No NPM Nama Pembimbing I Pembimbing II
1 3060423040 INDAH SETIANI Aminah Ekawati, M.Sc Ety Damayanti, S.Pd
2 30609A3023 EDI SANTOSO Drs. H. M. Royani, M.Pd Lathifaturrahmah, M.Si
3 30609E3034 MUNAWARAH Drs. Hidayah Ansori, M.Si Dra. Norsyaidah
4 30610F3027 NORSHA FATMAWATI Abdul Jabar, M.Pd Dra. Hj. Zahra Chairani, M.Pd
5 3060823059 ZAILANI Benny Nawa Trisna, M.Pd Desy Arnita Dewi, M.Sc

Catatan:

  1. SK Pembimbing skripsi sudah selesai dan insyaAllah bisa diambil mulai besok Jum’at 28 Sept 2012 di pelayanan dengan menunjukkan bukti pembayaran pemograman¬† skripsi.
  2. Mahasiswa mulai melakukan konsultasi bimbingan skripsi apabila telah mengambil SK Pembimbing skripsi di pelayanan.
  3. Saat konsultasi dengan dosen jagalah tata krama dan tata tertib konsultasi.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s